NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Beroepsverenigingen vragen aanpassing jeugdstelsel

21 nov 2019Nieuws
Beroepsverenigingen vragen aanpassing jeugdstelsel

Op 18 november jl. besprak de Tweede Kamer de begroting VWS – Onderdeel Jeugd. Het schokkende inspectierapport Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd liet zien dat de urgentie hoog is. De samenwerkende beroepsverenigingen onderschrijven deze urgentie, herkennen het beeld en stellen vast dat deze binnen het gehele jeugddomein spelen. De beroepsverenigingen kunnen zich grotendeels vinden in de voorstellen die gedaan worden om tot een betere organisatie van de jeugdhulp, -reclassering en -bescherming te komen. Wel vragen zij rust en aandacht voor de nadere vormgeving van voorstellen zodat er geen averechts effect en meer chaos ontstaat.