NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Hervormingsagenda Jeugd in gedrang

14 jan 2022Nieuws
Hervormingsagenda Jeugd in gedrang

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten schort de vormgeving van en besluitvorming over de Hervormingsagenda Jeugd per direct op. Reden is de in het coalitieakkoord aangekondigde extra korting op het financiële kader voor de jeugdhulp. Zorg voor de Jeugd, waarin ook de NVK participeert, is met de VNG van mening dat met deze extra korting kwetsbaarste jeugdigen en hun ouders de rekening gepresenteerd krijgen van een nog niet voldragen stelsel.

De extra korting druist in tegen eerder gemaakte afspraken met de gemeenten en bedreigt het overleg om het jeugdhulpstelsel te verbeteren, gespecialiseerde zorg te kunnen garanderen, wachtlijsten aan te pakken en maatwerk te blijven leveren aan jongeren en hun ouders. Zorg voor de Jeugd is hierover teleurgesteld en begrijpt de stap van de VNG, maar acht het zelf noodzakelijk om, gezien de urgente problematiek in de jeugdhulp, verder te gaan met het inhoudelijk uitwerken van de Hervormingsagenda en blijft dat ook de komende tijd dan ook voortzetten.

Zonder actieve rol van gemeenten wordt het maken van afspraken over organisatie, kwaliteit en beschikbaarheid van de jeugdhulp en een inhoudelijke transformatie daarvan ernstig bemoeilijkt. Zorg voor de Jeugd roept het Rijk en de VNG dan ook op om tot een zeer snelle oplossing te komen.