NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Eisen herregistratie opgeschort tot eind 2020

15 okt 2020Nieuws
Eisen herregistratie opgeschort tot eind 2020

Het CGS heeft het Besluit Covid-19 vastgesteld. Daarmee is de regeling van KNMG/RGS/CGS van begin dit jaar nu een formeel besluit. De regeling houdt in het kort in dat de herregistratieverplichting wordt opgeschort tot eind dit jaar. Nieuw is ook de toevoeging die het voor aios in cluster 2 mogelijk maakt de opleiding met maximaal 6 maanden te verlengen als dat vanwege COVID-19 noodzakelijk is. Die mogelijkheid was er al voor aios in cluster 1 en 3.

Aan het eind van het jaar wordt het herregistratieproces weer opgepakt en worden specialisten en profielartsen benaderd om zich alsnog te herregistreren, waarbij een coulanceregeling geldt op de herregistratie-eisen. Deze regeling geldt ook voor herintreders en buitenslands gediplomeerden.
 
[CTA tekst website]
>> Klik hier voor meer informatie m.b.t. de regeling