NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Doe mee aan het Mindset project (SKMS)

14 jan 2021Nieuws
Doe mee aan het Mindset project (SKMS)

De NVvH is gestart met het Mindset project, gericht op leren als essentieel aspect in het leveren van goede kwaliteit van zorg. Mindset is een landelijk project onder chirurgen dat volgens de NVvH zeker ook van toepassing is voor kinderartsen.

Een leermindset is de manier waarop u naar uw eigen ontwikkelingsmogelijkheden kijkt, waardoor u in de klinische praktijk effectief leert en uzelf ontwikkelt. Er wordt gekeken hoe u dit leergedrag in uw dagelijks werk vormgeeft. Hierbij wordt gekeken naar de factoren die dit proces positief dan wel negatief beïnvloeden. U krijgt vervolgens een online interventie programma aangereikt – de MindsetBooster – bestaande uit onder andere feedback interventies, oefeningen, videofragmenten, literatuur, die beogen uw leermindset te bevorderen.

Hoe werkt het
Deelname bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Uw deelname aan het “Mindset” project begint met het registreren van uw account op de website www.mindsetmeter.nl/registratie
2.2. Wanneer u geregistreerd bent, wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen. Dit duurt ongeveer 15 minuten. Uw antwoorden op de vragenlijst zullen worden gebruikt om de MindsetBooster op uw persoonlijke situatie toe te spitsen. U kunt het invullen van de vragenlijst desgewenst onderbreken en op een later tijdstip voortzetten door opnieuw gebruik te maken van onderstaande link.
3. Na het invullen van de volledige vragenlijst ontvangt u uw persoonlijke feedback en uw persoonlijke MindsetBooster. U kunt zelf bepalen wanneer u onderdelen van de MindsetBooster wilt bekijken of doen.
4. Over drie maanden ontvangt u nogmaals een verkorte vragenlijst (5 min) om uw leerontwikkeling te evalueren.