NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Leidraad consultatie kinder- en jeugdpsychiatrie

22 jan 2021Nieuws
Leidraad consultatie kinder- en jeugdpsychiatrie

De Leidraad consultatie Kinder- en Jeugdpsychiatrie is gepubliceerd op de website van de NVvP. De leidraad biedt handvatten bij het vormgeven van interprofessionele consultatie door kinder- en jeugdpsychiaters bij het verlenen van hulp en zorg aan jeugdigen. De leidraad beschrijft de verschillende vormen van consultatie en de praktische, juridische en financiële aandachtspunten.

De leidraad is hier te vinden