NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Congres

Het NVK Congres 2023 vindt plaats op 14, 15 en 16 juni!

Editie 2023 van het NVK Congres vindt plaats op 14, 15 en 16 juni op Papendal in Arnhem. 

Indienen abstracts

Symposia/workshop(s)
Alle NVK-secties, NVK-commissies of samenwerkingsverbanden anderszins kunnen een voorstel indienen voor een symposium passend bij één van de drie pijlers van het congres:

1. Wetenschap/Expert Opinions
2. Klinisch/State of the art
3. Overstijgend (management, duurzaamheid, etc.)

De duur van geselecteerde symposia varieert van 45 minuten tot 90 minuten. Het is mogelijk om een voorkeur aan te geven, maar de congrescommissie maakt de definitieve indeling.

De congrescommissie stelt een limiet aan het aantal sprekers: voor symposia maximaal vijf sprekers en voor workshops maximaal drie sprekers.

Sprekers op geselecteerde symposia en workshops kunnen tegen het gereduceerde tarief deelnemen aan het congres.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de Handleiding financiële regelingen NVK Congres 2023.

Selectie
Uit alle ingezonden symposia/workshops zal de commissie een selectie maken. Indien u een voorstel voor een workshop/symposium heeft ingediend, ontvangt u begin februari bericht van de congrescommissie.

Abstracts wetenschappelijk onderzoek
Het presenteren van recente wetenschappelijke inzichten relevant voor de kindergeneeskunde is een belangrijk onderdeel van het NVK Congres. We nodigen u hartelijk uit om uw resultaten te verspreiden onder het Nederlandse publiek. Als congrescommissie stimuleren we de deelname van promovendi en jonge onderzoekers. 

De definitieve format van sessies met wetenschappelijk onderzoek wordt ook bepaald door het aantal abstracts dat wordt ingezonden. Globaal denken we aan de volgende vormen:

*Een SLAM-sessie. In de SLAM sessie ligt het accent op het presenteren van de onderzoeksresultaten in een korte presentaties van drie minuten (in het Nederlands), gevolgd door drie minuten discussietijd per presentatie. Inzenders van een geselecteerd abstract voor een SLAM-sessie leren tijdens een verplichte, gratis presentatietraining om de essentie van hun onderzoek in slechts drie minuten te presenteren. De training vindt begin april plaats in de regio Utrecht. 

*Een vrije voordrachten-sessie: In deze sessie ligt het accent op abstracts over 1 onderwerp; de presentatie duurt 7 minuten, gevolgd door discussie. 

De abstracts (in het Nederlands, maximaal 300 woorden en maximaal 1 abstract per persoon als eerste auteur) kunnen worden ingediend via onderstaande link.

De wetenschappelijke abstracts kunnen ingediend worden via deze link.

Deadline voor inzending is uiterlijk 6 februari 2023


Informatie
Meer informatie over programmaonderdelen, reacties en aanbevelingen voor het congres kan contact worden opgenomen met Malou Meuffels: mmeuffels@scem.nl