NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Workshop en symposia

Alle NVK-secties, NVK-commissies of samenwerkingsverbanden anderszins kunnen een voorstel indienen voor een symposium passend bij één van de 3 pijlers van het congres:

1. Wetenschap
2. Klinisch
3. Overstijgend (management, duurzaamheid etc)

Voorwaarden

  • De congrescommissie heeft de duur van alle sessies gelijkgetrokken naar 60 minuten, wat ruimte geeft voor maximaal 3 sprekers en discussietijd.
  • De congrescommissie geeft er de voorkeur aan dat in het symposium zowel junior/fellow collega’s als hun senior collega's/experts in het vak een podium krijgen. 
  • Let ook graag op de interactie met de zaal. 
  • Geef in je aanmelding de leerdoelen aan, de voorgestelde sprekers en de werkvorm. De symposia worden beoordeeld op basis van leerdoelen, relevantie voor (welke) doelgroep en tijdsgeest, en werkvorm.
  • De leden van de congrescommissie zullen ook dit jaar de pijlers en sessies voorzitten en de tijd bewaken. Indien je zelf een eigen moderator mee wil nemen als gespreksleider, dan mag dit. Gelieve dit aan te geven in je voorstel.
  • Indien je een workshop wil indienen, hou er dan rekening mee dat de workshop onderdeel is van de pijler en dus toegankelijk moet zijn voor minstens 40 personen. 
  • Sprekers op geselecteerde symposia en workshops kunnen tegen het gereduceerde tarief deelnemen aan het congres. Voor verdere informatie kun je de Handleiding financiële regelingen NVK Congres 2024 lezen. 

Indienen
Alles duidelijk? Dan kun je je voorstel nu gaan indienen. De deadline hiervoor is 12 januari 2024

Selectie
Uit alle ingezonden symposia/workshops zal de commissie een selectie maken. Je ontvangt begin februari 2024 bericht van de congrescommissie.

Lees ook de Handleiding financiële regelingen NVK congres 2024.