NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Oproep aan Kamer: maak werk van tabaksontmoediging

01 dec 2022Nieuws
Het netwerk Preventie van de Federatie Medisch Specialisten, waarvan de NVK deel uitmaakt, pleit in een brief aan de Tweede Kamer met klem voor extra inzet op de thema’s prijs en beschikbaarheid als het gaat om tabaksontmoediging. Voorafgaand aan het…

Elisabeth von Freyburg-penning voor kinderarts Sanne Nijhof

30 nov 2022Nieuws
De Elisabeth von Freyburg Stichting heeft Sanne Nijhof, kinderarts sociale pediatrie en associate professor in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, onderscheiden met de zilveren penning die de stichting iedere twee jaar uitreikt. “Sanne vervult niet alleen…

Reactie op AMvB reële prijzen Jeugdwet

30 nov 2022Nieuws
De NVK heeft samen met organisaties binnen de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ) gereageerd op de internetconsultatie voor de Algemene Maatregel van Bestuur reële prijzen Jeugdwet. De AMvB regelt dat gemeenten en aanbieders verplicht zijn hun…

Alliantie vraagt aandacht Kamer voor gezonde voeding

30 nov 2022Nieuws
De Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie heeft bij de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor het belang van een gezonde voedselkeuze. In de opmaat naar het commissiedebat Leefstijlpreventie op 8 december doet de Alliantie, waarvan de NVK deel uitmaakt via…

Nieuwe subsidieronde DoelmatigheidsOnderzoek

30 nov 2022Nieuws
ZonMw heeft een nieuwe subsidieronde opengesteld binnen het programma DoelmatigheidsOnderzoek. Deze Stimuleringssubsidie ronde 3 is bedoeld om een samenwerking op te zetten en/of te intensiveren met minimaal 3 relevante stakeholders. De stimuleringssubsidie…