NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Wetenschapscommissie Federatie vraagt naar COVID-19 kennishiaten

05 aug 2020Nieuws
Binnen de Federatie is een multidisciplinaire wetenschapscommissie COVID-19 opgericht. Het doel is samenwerking tussen onderzoekers en hergebruik van data te stimuleren zodat samenhang wordt gecreëerd tussen onderzoeken die in Nederland zijn/worden…

NZa-informatiekaart voor communicatie over reguliere zorg

05 aug 2020Nieuws
Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn patiënten onzeker over wat ze kunnen verwachten van de zorg. Ook mijden patiënten nog steeds de zorg uit angst zelf besmet te worden of de zorg te veel te belasten. In samenwerking met…

Save the date: Symposium onderwijs Kindergeneeskunde anno 2021 – vernieuwende onderwijsvormen 11 januari 2020

05 aug 2020Nieuws
Vanaf januari 2021 start het vernieuwde onderwijs conform het innovatieve opleidingsplan TOP2020. Focus van het onderwijs voor AIOS zal van ‘ziekte georiënteerd’ naar ‘zieke georiënteerd’ verplaatsen. Samen met de inhoud van…

WinterKLAS 2021: Ruimte voor je vak

05 aug 2020Nieuws
“Winterklas: nascholen, netwerken en ontspannen” Winterklas is meer dan nascholen over kinderlongziekten en allergie. Ook algemene onderwerpen komen aan bod, zoals crew resource management en het bespreekbaar maken van verslaving. Een belangrijk…

NVK vraagt aandacht voor lange wachtlijsten voor jonge transgenders

05 aug 2020Nieuws
Transgenderjongeren moeten vaak jarenlang wachten op een behandeling. Jaren waarin hun lichaam zich snel en ingrijpend de 'verkeerde kant' op ontwikkelt. Kinderartsen zien jongeren tussen wal en schip vallen en vragen aandacht voor dit probleem. In…
De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) komt op voor de gezondheid van kinderen en behartigt de belangen van kinderartsen. De website van de NVK is ingericht door en voor kinderartsen. Heeft u patiëntgerelateerde vragen? Dan verwijzen we u graag door naar:
thuisartsen.nl