NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Over NVK

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) komt op voor de gezondheid van kinderen en de belangen van kinderartsen. De NVK is er voor alle kinderen en alle kinderartsen, vanuit verschillende achtergronden en culturen. De NVK draagt er actief aan bij dat iedereen gelijke kansen krijgt. Namens alle kinderartsen vormt de NVK één stem naar de vele spelers in het veld, zoals de zorgaanbieders, de zorgverzekeraars, de politiek en de media. De NVK verbindt én ondersteunt, vanuit de overtuiging dat alle kinderen in Nederland recht hebben op zorg van optimale kwaliteit.