NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Nieuw NVK-logo

15 nov 2019Nieuws
Nieuw NVK-logo

Vanaf vandaag heeft de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) een nieuw logo. ‘In tegenstelling tot ons oude logo, laat ons nieuwe logo zien dat de NVK met haar tijd meegaat. Het sluit bovendien veel beter aan bij onze missie en visie,’ aldus NVK-voorzitter Károly Illy.

Onlangs heeft de NVK – in samenspraak met haar leden – een nieuw strategieplan voor de jaren 2020-2022 opgesteld. In dat kader werden ook de missie en de visie tegen het licht gehouden. De missie is nu als volgt geformuleerd: De NVK komt op voor de gezondheid van kinderen en behartigt de belangen van kinderartsen. De visie: De NVK vindt dat alle kinderen in Nederland recht hebben op optimale kwaliteit van kindergeneeskundige zorg. Een belangrijk aspect dat in het oude logo ontbrak, wordt direct zichtbaar in het nieuwe logo: het kind. In het nieuwe logo – dat modern, vriendelijk én krachtig is – wordt de groei van baby tot tiener uitgebeeld. Het kind staat centraal, zoals het dagelijks ook centraal staat bij de leden van de NVK.