NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Vertegenwoordiging

Binnen de NVK is het bestuur van de Junior afdeling vertegenwoordigd in:

 • Bestuur NVK
 • Concilium Paediatricum (CP)
 • Plenaire Visitatie Commissie (PVC)
 • Congrescommissie
 • Stuurgroep Cursorisch Onderwijs (SCO)
  De JA-NVK is met twee vertegenwoordigers in de Stuurgroep Cursorisch Onderwijs betrokken bij implementatie en verbetering van het landelijk gesynchroniseerd cursorisch onderwijs, de toetsing en de onderwijsweekenden.
  Sinds 2013 krijgen alle AIOS kindergeneeskunde in de common trunk module gestuurd onderwijs, ingedeeld per half jaar en afgesloten door een landelijke toets. De eerste cyclus van onderwerpen (vier jaar) is in 2016 afgerond en herstart. Na een brainstormdag in september 2018 is een landelijke denktank opgericht, bestaande uit 15 AIOS en 3 kinderartsen uit de SCO, die een nieuwe structuur voor het cursorisch onderwijs hebben opgezet. Vanaf 2021 zal de nieuwe cyclus geïmplementeerd worden. Het uitgangspunt bij dit nieuwe onderwijs zijn de klinische presentaties, zoals geformuleerd in TOP2020.
  De SCO en JA-NVK evalueren het onderwijs en de toetsing elk half jaar, waarbij de denktank in the lead is voor de evaluatie van het onderwijs en dit voorlegt aan de SCO.
  Binnen de JA-NVK wordt meegedacht over de organisatie en invulling van de verplichte cursussen en onderwijsdagen. In 2020 werd, samen met de SCO en het CP, besloten om de AIOS de mogelijkheid te geven om een keuze te maken voor 3 van de 4 verplichte cursussen (epilepsie, astma, allergie en diabetes). De AIOS zijn tevens betrokken bij de evaluatie van deze cursussen en het onderwijs.
  De belangrijkste website voor de SCO is de NVK-website:
 • Overzicht van verplichte cursussen en vergoedingen
 • Planning, leerstof en leerdoelen van het cursorisch onderwijs
 • Data en leerstof van de onderwijsdagen

Buiten de NVK is het bestuur van de Junior afdeling vertegenwoordigd in:

 • De Jonge Specialist
  Behalve door de JA worden de belangen van aios kindergeneeskunde behartigt door De Jonge Specialist (DJS). Dit is de zelfstandige beroepsvereniging voor aios vanuit alle specialismen, ontstaan uit de fusie tussen De Jonge Orde en de LVAG. De Jonge Specialist staat voor één gezamenlijke aios-stem op landelijk niveau, een sterke onderhandelingspositie voor alle aios en het initiëren, coördineren en stimuleren van initiatieven ter bewaking en verbetering van de opleiding. DJS is landelijk het aanspreekpunt voor belangrijke partijen zoals het Ministerie van VWS, landelijke ziekenhuisorganisaties (NFU en NVZ), de KNMG en de Arbeidsinspectie. Lidmaatschap van DJS biedt ook individuele voordelen zoals juridische rechtsbijstand en roosteradvies. De JA onderhoudt nauw contact met DJS en werkt samen op verschillende dossiers, zoals de arbeidsmarkt voor Jonge Klaren. Naar de site van De Jonge Specialist.

Daarnaast hebben diverse kinderartsen in opleiding zitting in één of meerdere gremia binnen en buiten de NVK.