NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Onderwijsdagen

Algemene informatie
De onderwijsdagen worden georganiseerd door de Stuurgroep Cursorisch Onderwijs (SCO) van de NVK. Het doel van deze dagen is om alle aios cursorisch onderwijs aan te bieden over relevante onderwerpen binnen de kindergeneeskunde die niet aan bod komen in het regionaal cursorisch onderwijs. De dagen worden per opleidingsjaar georganiseerd en vinden plaats op donderdag en vrijdag, inclusief een overnachting.

Onderwijsdagen zijn verplicht
De onderwijsdagen zijn een verplicht onderdeel van het curriculum en moeten dus voor alle vier opleidingsjaren gevolgd worden. Iedereen die voor aanvang van de eerstejaarsdagen start met de opleiding kan zich voor datzelfde jaar inschrijven voor de onderwijsdagen. Ter bevestiging van deelname krijgt de aios een certificaat toegestuurd dat in het portfolio moet worden opgenomen. Dit certificaat wordt alleen uitgereikt als de aios aan beide dagen heeft deelgenomen.

Ter voorbereiding op de onderwijsdagen wordt van de aios verwacht dat hij of zij de verplichte leerstof heeft bestudeerd.

Data onderwijsdagen 2020
De vierdejaars onderwijsdagen zullen plaatsvinden op 17 en 18 november, deze onderwijsdagen zullen digitaal plaatsvinden.  
Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 9 november via deze link.

Data onderwijsdagen 2021
1e jaars 2021 donderdag 4 en vrijdag 5 maart 2021
2e jaars 2021 donderdag 8 en vrijdag 9 april 2021
3e jaars 2021 donderdag 14 en vrijdag 15 januari 2021 - Aanmelding is open en kan tot uiterlijk dinsdag 5 januari 2021 via deze link
4e jaars 2021 donderdag 20 en vrijdag 21 mei 2021

Lesstof 3e jaars onderwijsdagen:

Programma 3e jaars onderwijsdagen 2021


Practical pharmacokinetics - zonder antwoorden
Practical pharmacokinetics - met antwoorden
Pharmacokinetics made easy
Kinderoncologie Inleiding
Kinderoncologie chemotherapie
Kinderoncologie chirurgie
kinderoncologie immunotherapie
Kinderoncologie late effecten
Kinderoncologie palliatieve zorg
Kinderoncologie presenterende klachten
Kinderoncologie radiotherapie
Kinderoncologie supportive care


Podcast: interview Rob Pieters, kinderoncoloog en lid Raad van bestuur Prinses Maxima centrum: over drijfverenLesstof 4e jaars onderwijsdagen:
Programma 4ejaars onderwijsdagen

Voorbereidingsopdracht ethiek
Informed cosent in decision-making in pediatric practice
Kunnen jullie het aan?
Involving Youth With a Chronic Illness in Decision-making
r_E._van_de_Bilt_t.b.v._hoorzitting_rondetafelgesprek_Handreiking_Kindzorg_d.d._7_september_2020
Extra achtergrond voor gespreksvoering (vrijwillig): boek Mirjam de Vos – Als je kind niet zelf kan beslissen (link te vinden onderaan deze pagina)

Presentatie Delsman en Olthuis: Morele vragen in de kindergeneeskunde
 

Vragen
Heb je vragen over de onderwijsdagen? Neem dan contact op met het NVK-bureau via de contactgegevens hieronder.

Contactpersoon NVK-bureau
Liane Pool, beleidsmedewerker
E: pool@nvk.nl 
T: 088 - 282 33 19