NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Subsidiemogelijkheden

Op dit moment kunt u bij de volgende organisaties subsidie aanvragen:

 • Doelmatigheidsonderzoek (DO) en Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH) - Het gaat om stimuleringssubsidies en voorbereidende studies. Daarnaast zijn er subsidiemogelijkheden binnen de open rondes van beide programma’s. Meer informatie over de subsidierondes van dit programma kunt u hier vinden.  
   
 • Goed Gebruik Geneesmiddelen - Open ronde 10 (ZonMw), voor het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Meer informatie over de subsidierondes van dit programma kunt u hier vinden.
   
 • Programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG)  - Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van alle HLA-partijen en gefaciliteerd en gemonitord door Zorginstituut Nederland met ZonMw als strategisch partner. Eén van de onderdelen van het programma is ‘de vraagstukken evalueren die ertoe doen’. De oproep voor de subsidieronde voor Evaluatieonderzoek ZE&GG is inmiddels gesloten. Meer informatie over dit programma kunt u hier vinden.

 • Subsidieregeling Veelbelovende Zorg - Via deze regeling is het mogelijk een tijdelijke financiering te krijgen voor behandelingen die veelbelovend lijken maar nog niet uit het basispakket worden vergoed. Het Zorginstituut voert deze regeling uit en werkt hierbij intensief samen met ZonMw. Meer informatie over deze regeling kunt u hier vinden. 

 • BeNeFIT - Het doel van BeNeFIT (Belgium-Netherlands Funding of International Trials) is dat Belgische en Nederlandse ziekenhuizen samen niet-commercieel praktijkgericht onderzoek uitvoeren, dat relevant is voor patiënten, zorgverleners en beleidsmakers in beide landen. In oktober 2020 zullen het KCE en ZonMw een nieuwe oproep tot studievoorstellen lanceren. Meer informatie kunt u hier vinden.
   
 • Collectebusfondsen, bijvoorbeeld:

Bijeenkomsten
Op donderdag 24 februari 2022 van 15.00-17.00u organiseert het STZ netwerk wetenschap samen met ZonMw de digitale workshop ‘Do’s and Dont’s bij subsidie-aanvragen bij ZonMw’. Geïnteresseerden binnen de STZ-ziekenhuizen zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze workshop. Nadere informatie over de aanmeldprocedure en het programma volgt later.