NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Zorgevaluaties

Veldnorm Toetsing en kwaliteitsborging zorgevaluaties
Vanaf 1 maart 2023 is de veldnorm ‘Toetsing en kwaliteitsborging van zorgevaluaties’ actief! Deze veldnorm is vastgesteld om de opstart en uitvoering van zorgevaluaties te vereenvoudigen en te versnellen. Het omvat waar mogelijk lichtere normen voor mensgebonden onderzoek op grond van de WMO en biedt een praktische handreiking bij het opzetten en uitvoeren van zorgevaluaties. De veldnorm is alleen van toepassing op WMO-plichtige zorgevaluaties.

De veldnorm kunt u hier terugvinden. Voor vragen of het verkrijgen van de verklaring bestaande zorg, mail naar spin@nvk.nl.

Lopende zorgevaluaties
Hieronder staat een kaart met de lopende zorgevaluaties en de deelnemende zorgcentra. Klik op een project op de kaart om er meer over te weten te komen.