NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Registratiestandaarden

Naast de voorgeschreven registratie van diagnoses en zorgactiviteiten voor de DBC-declaratiesystematiek van de NZa zijn er ook andere registratiestandaarden.

ICD-10
Met ingang van 1 juli 2015 stelt de NZa verplicht dat bij elk DOT zorgproduct, naast de typerende diagnose, de hoofddiagnose conform de ICD-10 wordt vastgelegd. De poortspecialist is verantwoordelijk voor de registratie van de ICD-10 diagnosecode. De instelling moet deze vervolgens meesturen in de aanlevering van gegevens aan het DBC-informatiesysteem. Per 1 januari 2017 zijn de specialist en de instelling gezamenlijk verantwoordelijk voor de juistheid van de registratie.

Om te voorkomen dat de administratieve last toeneemt door deze registratieverplichting, overwegen veel ziekenhuizen een diagnosethesaurus te gebruiken. Dit is een verzameling van medisch herkenbare termen met koppelingen naar diverse codestelsels. Met de diagnosethesaurus legt de medisch specialist de diagnose eenmalig vast en wordt deze vervolgens vertaald naar meerdere codestelsels zoals ICD-10 en DBC. Wetenschappelijke verenigingen zijn of worden betrokken bij de autorisatie van de koppelingen. De NVK neemt deze taak op zich voor de kindergeneeskunde.

Diagnosethesaurus
De diagnosethesaurus is een lijst met klinisch relevante diagnosetermen, gebaseerd op de internationale standaard SNOMED CT voor medische terminologie. Dit is een zo volledig mogelijke verzameling van diagnosen met begrijpelijke, gangbare en door medici dagelijks gebruikte medische terminologie. De diagnosethesaurus ondersteunt medisch specialisten bij het gestandaardiseerd vastleggen van de diagnose in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Medisch specialisten gebruiken de lijst via het EPD-systeem van het ziekenhuis. De diagnosetermen in de diagnosethesaurus zijn voorzien van een afleiding naar één of meer DBC-diagnosetyperingen en een afleiding naar ICD-10 codes.

Zie voor meer informatie over de diagnosethesaurus de website van Dutch Hospital Data (DHD). DHD beheert de diagnosethesaurus en levert regelmatig nieuwe versies uit.

Verrichtingenthesaurus
De verrichtingenthesaurus is een lijst met termen van medisch relevante verrichtingen, die ingelezen wordt in het EPD. De lijst is gebaseerd op de internationale standaard SNOMED CT. De verrichtingenthesaurus ondersteunt het eenmalig vastleggen van gegevens bij de bron, voor meervoudig gebruik. De verrichtingen worden vastgelegd in het EPD. De verrichtingenthesaurus wordt daartoe ingelezen in het EPD-systeem. Met behulp van de verrichtingenthesaurus maakt het EPD vervolgens automatisch afleidingen naar codes voor zorgactiviteiten (ZA-codes).

Zie voor meer informatie over de verrichtingenthesaurus de website van Dutch Hospital Data (DHD). DHD beheert de verrichtingenthesaurus en levert regelmatig nieuwe versies uit.