NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Cao en AMS/HAMS

In de AMS (Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten) zijn afspraken vastgelegd over de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden voor medisch specialisten in dienstverband in algemene ziekenhuizen en revalidatie-instellingen.

Voor academisch medisch specialisten geldt de HAMS (Honoreringsregeling Academisch Medisch Specialisten). Deze regeling maakt deel uit van de Cao UMC. 

De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) onderhandelt met partijen over de inhoud van de AMS en de HAMS. De BBC levert hiervoor o.a. via klankbordgroepen input namens de kinderartsen.