NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Taskforces

Taskforce Buitenland
Vanwege de toenemende interesse onder  AIOS in kindergeneeskunde in het buitenland, in het specifiek door het doen van een maatschappelijke stage, verdiepingsstage of profileringsstage, willen wij als JA tegemoet komen aan deze ontwikkeling door handvatten te bieden. 
Via de taskforce buitenland verzamelen we gegevens van AIOS die een dergelijke stage hebben voltooid. Deze informatie hebben wij beschikbaar en zullen we in de toekomst op onze website inzichtelijk maken via een wereldkaart. Tot die tijd kun je mailen met JA@nvk.nl om informatie te krijgen over reeds gelopen stages. 
Klik bovendien hier voor handige tips en adviezen. 

Ben jij of ken jij een collega die in het buitenland een stage heeft gelopen? Dan horen wij graag van je via je clustervertegenwoordiger of via JA@nvk.nl zodat we het organiseren van een buitenlandse stage makkelijker voor elkaar kunnen maken!

Taskforce Congres
Als taskforce ‘congres’ organiseren wij een jaarlijks symposium op het landelijke NVK congres, een congres met een programma voor en door kinderartsen, jeugdartsen, a(n)ios en onderzoekers. Het NVK Congres is de plek waar we ervaringen, kennis en interessante patiënten kunnen delen; waar geSLAMd wordt; waar we leren over nieuwe richtlijnen, niet klinische kerntaken en tips krijgen over dagelijks voorkomende ziektebeelden.

In 2018 was er het JA symposium ‘Stay calm and communicate’, waar je je eigen communicatieve stijl kon ontdekken en tips en tricks leerde over je goede kanten en je valkuilen.
2019 stond in het teken van ‘Ontregel de zorg’. We zorgden voor bijzondere sprekers met Ronnie van Diemen (voormalig kinderarts, destijds inspecteur-generaal van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd), Kees Kraaijeveld (directeur van de Argumentenfabriek) en Thomas Bakker (projectleider (Ont) Regel het Spaarne Gasthuis).
In 2020 stonden we stil bij procedurele sedatie bij kinderen met Piet Leroy, Arine Vlieger en Paolo Valerio.
Afgelopen jaar (2021) leerden Claire Loots en Heleen Esser ons hoe we BURN-IN en bevlogen kunnen blijven in ons vak, dat dag in dag uit veel van ons vraagt. We bekenden kleur in het DISC-profiel en bekeken samen hoe ons dat kan helpen om energie te krijgen van ons werk, in plaats van dat het ons energie kost.

In 2022 vindt het JA-symposium plaats op donderdag 9 juni. Heb je ideeën voor een onderwerp of suggesties ter verbetering van het programma, laat het ons weten via JA@nvk.nl. We hebben veel aan jullie input en vinden het leuk als je meedenkt!

Taskforce CP

De JA-NVK is met twee leden vertegenwoordigd in het Concilium Paediatricum (CP) (waarvan één lid ook in het dagelijks bestuur) en alhier verantwoordelijk voor de belangenbehartiging van AIOS. Ze nemen pro actief deel aan de CP vergaderingen. Alle dossiers en bijna alle besluiten die betrekking hebben op de opleiding worden binnen het CP besproken. 

In 2021 werd een webinar georganiseerd over de nieuwe vorm van visiteren; waarbij er een omslag zal plaatsvinden van visitatie naar evaluatie. Hierbij zal een nog belangrijkere rol komen te liggen bij de Centrale Opleidings Commissies (COC).

Actuele thema’s voor 2022 binnen het CP betreffen onder andere het nieuwe opleidingsplan TOP2025, de Europese Toets en de arbeidsmarkt. In 2022 zullen alle AIOS EPASS verlaten en verder gaan met Reconcept. Verder wordt bijvoorbeeld gesproken over persoonlijk welbevinden van AIOS tijdens de opleiding, de capaciteitsraming van opleidingsplaatsen en de plaats van echografie in de opleiding tot kinderarts.

Taskforce PediAthletics
De PediAthletics-commissie organiseert jaarlijks op de eerste zaterdag van juni een sportdag voor alle arts-assistenten Kindergeneeskunde in Nederland. Een dag waarop we samen sporten, elkaar ontmoeten en vooral een heel gezellige tijd hebben. De commissie wordt gevormd door twee A(N)IOS uit elk cluster, aangevoerd door een lid van het bestuur van de Junior Afdeling van de NVK.

Klik hier voor de aftermovie van de eerste editie in Rotterdam in 2019. In 2020 waren we helaas genoodzaakt de tweede editie vanwege COVID-19 te annuleren, maar in 2021 zijn we er – ondanks COVID-19 – weer volop voor gegaan. Bekijk hier de aftermovie van 2021.

Taskforce Persoonlijke Ontwikkeling
Als taskforce Persoonlijke Ontwikkeling vinden we het heel belangrijk dat de AIOS hun bevlogenheid voor het vak Kindergeneeskunde behouden gedurende de opleiding. Wij houden ons daarom onder andere bezig met het aanbieden van hoogwaardige coaching voor alle AIOS.  Daarnaast staan wij voor het behouden van een goede werk-privébalans voor de AIOS.

Taskforce Themadag
De Themadagcommissie organiseert elk najaar een onderwijsdag voor alle AIOS Kindergeneeskunde; een dag waarop we elk jaar een ander leerzaam en actueel thema behandelen met behulp van inspirerende sprekers en zinvolle workshops.
Tijdens de jaarlijkse themadag vindt ook de algemene ledenvergadering van de Junior Afdeling plaats en vinden we het belangrijk de mening van de huidige AIOS-groep in Nederland te horen. Omdat we op de dag zelf slechts een selectie van onderwerpen met de JA-leden kunnen bespreken, vragen we vooraf ook een enquête in te vullen. Deze is voor ons van grote waarde, en bepaalt mede de onderwerpen op de JA-agenda om jullie stem zo goed mogelijk te vertegenwoordigen!

Niet onbelangrijk is het feit dat de themadag ook de gezellige gelegenheid geeft om met collega's uit andere clusters samen te zijn.

De Themadagcommissie wordt gevormd door leden van het JA-bestuur.
De themadag is een verplicht onderdeel van je opleiding en daarom vragen wij de opleiders jaarlijks jullie allen in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de themadag.

Taskforce TOP 2020
Deze taskforce houdt zich bezig met het opleidingsplan voor de opleiding tot kinderarts: TOP 2020. Dit opleidingsplan wordt sinds 2017 voor alle AIOS kindergeneeskunde gebruikt en is inmiddels landelijk geïmplementeerd en geëvalueerd. Samen met de landelijke werkgroep ‘TOP2020 in bedrijf’ wordt momenteel bekeken hoe we het opleidingsplan in lijn kunnen houden met de kinderarts van de toekomst en worden de good practices en verbeterelementen verwerkt. Kortom, een ge-update versie van het opleidingsplan is in de maak! Tevens is de taskforce betrokken bij het online portfolio EPASS.

Taskforce Wetenschap
De task force wetenschap houdt zich bezig met welke rol wetenschap speelt in de opleiding tot algemeen kinderarts: Welke basis vaardigheden moet elke kinderarts hebben om literatuur kritisch te kunnen beoordelen en toepassen in de dagelijkse praktijk? Op wat voor manier kunnen AIOS op de hoogte blijven van elkaars onderzoek, zodat wetenschap voor iedereen toegankelijk is en niet alleen voor AIOS met een wetenschappelijk profiel? Tenslotte zijn we bezig hoe we AIOS meer kunnen betrekken bij het schrijven en/of beoordelen van NVK richtlijnen. 

Taskforce SCO
De JA-NVK is met twee vertegenwoordigers in de Stuurgroep Cursorisch Onderwijs betrokken bij implementatie en verbetering van het landelijk gesynchroniseerd cursorisch onderwijs, de toetsing en de onderwijsdagen.

Sinds 2013 krijgen alle AIOS kindergeneeskunde in de common trunk module gestuurd onderwijs, ingedeeld per half jaar en afgesloten door een landelijke toets. De eerste cyclus van onderwerpen (vier jaar) werd in 2016 afgerond en herstart. Na een brainstormdag in september 2018 is een landelijke denktank opgericht, bestaande uit 15 AIOS en 3 kinderartsen uit de SCO, die een nieuwe structuur voor het cursorisch onderwijs hebben opgezet. 
Sinds 1 januari 2021 is dit nieuwe onderwijs geïmplementeerd, waarbij het uitgangspunt de klinische presentaties zijn, zoals geformuleerd in TOP2020.

De SCO en JA-NVK evalueren het onderwijs en de toetsing elk half jaar, waarbij de AIOS in the lead zijn voor de evaluatie van het onderwijs en dit voorleggen aan de SCO. Het plan is om in 2022 de Denktank te integreren met de academische onderwijscommissies in een landelijke NVK onderwijscommissie, om zo via korte lijntjes de best practices te delen. 

Binnen de JA-NVK wordt meegedacht over de organisatie en invulling van de verplichte cursussen en onderwijsdagen. In 2020 werd, samen met de SCO en het CP, besloten om de AIOS de mogelijkheid te geven om een keuze te maken voor 3 van de 4 verplichte cursussen (epilepsie, astma, allergie en diabetes). Tevens werden de recertificatie van APLS en de EBM-cursus toegevoegd aan deze keuzelijst. De AIOS zijn tevens betrokken bij de evaluatie van deze cursussen en het onderwijs.
Vanaf 2022 zullen de onderwerpen van de onderwijsdagen worden aangepast, complementair aan het nieuwe cursorisch onderwijs. Ook zullen nieuwe thema's vanuit de Federatie Medisch Specialisten, zoals innovatie, de juiste zorg op de juiste plek en interculturele verschillen, een plek krijgen. 

De belangrijkste website voor de SCO is de NVK-website: