NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Archief NVK

De Vereniging is opgericht in 1892 door een twintigtal artsen met grote affiniteit voor de zorg van het zieke en gezonde kind. Het Archief van de NVK bevat de bescheiden vanaf het jaar van oprichting 1892, die fysiek op het bureau aanwezig waren tijdens de start van de werkzaamheden begin 2006. De Commissie voor Historie & Archief beheert het archief van de NVK. De commissie ziet het als haar taak om de persoonlijke archieven van (voormalige) kinderartsen en instituten te bewerken en te archiveren om zo het cultureel erfgoed van de NVK en de Nederlandse Kindergeneeskunde te waarborgen.