NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Signaleringen

Overzicht van alle NSCK-signaleringen van 1992 tot en met 2021

Nr.

Signalering

Start

Eind

1.

Acute slappe verlamming

1-10-1992

31-12-2002

2.

Coeliakie

1-10-1992

31-12-2000

3.

Vitamine K

1-10-1992

31-12-1994

4.

Sikkelcelanemie

1-10-1992

31-12-1994

5.

Thalassemia major

1-10-1992

31-12-1994

6.

Diabetes mellitus

1-1-1993

31-12-2001

7.

Ernstige haemophilus influenzae groep B-infecties

1-1-1993

31-12-1997

8.

Neuralebuisdefecten

1-1-1993

30-4-2002

9.

HIV/AIDS

1-1-1995

31-12-2003

10.

Irregulier bloedgroep-antagonisme non-D non-ABO

1-1-1995

31-12-1996

11.

Postneonatale sterfte bij prematuren <32 weken en/of dysmaturen <1500 gram

1-1-1995

31-12-1997

12.

Congenitaal rubella-syndroom

1-4-1995

31-12-1996

13.

Groep A-streptokokken-infectie exclusief glomerulonefritis

1-1-1996

31-12-1996

14.

Diepe veneuze trombo-embolie

1-1-1997

31-12-1998

15.

Groep B-streptokokken-ziekten bij pasgeboren

1-1-1997

31-12-2001

16.

Kinkhoest

1-1-1997

31-12-2002

17.

Adrenogenitaal syndroom

1-1-1998

31-3-2002

18.

Gastro-enteritis door rotavirus

1-1-1998

31-12-1998

19.

Chronische inflammatoire darmziekten

1-1-1999

31-12-2001

20.

Neonatale allo-immuun-trombocytopenie

1-1-2000

31-12-2001

21.

Ernstige bijwerkingen geneesmiddelen Lareb

1-1-2001

31-12-2002

22.

Infecties niet-tuberculeuze mycobacteriën

1-4-2001

31-3-2003

23.

Acute cerebellaire ataxie

1-1-2002

31-12-2003

24.

Idiopathische trombocytopenische purpura

1-1-2002

31-12-2003

25.

Apparent Life Threatening Event

1-1-2002

31-12-2002

26.

Medium Chain Acyl-CoA-dehydrogenase-deficiëntie

1-5-2002

21-12-2006

27.

Dunne darm-transplantaties bij kinderen

1-5-2002

30-4-2003

28.

Diabetes

1-1-2003

31-12-2005

29.

Hemoglobinopathie

1-1-2003

31-12-2009

30.

Downsyndroom

1-1-2003

31-12-2014

31.

Nefrotisch syndroom

1-1-2003

31-12-2006

32.

Malaria

1-5-2003

31-12-2004

33.

Stille ondervoeding aan de borst

1-5-2003

30-6-2005

34.

Henoch Schönlein-purpura

1-1-2004

30-6-2005

35.

Intracraniële bloedingen

1-1-2004

30-6-2005

36.

Congenitale malformaties na maternaal anti-epilepticagebruik

1-1-2004

31-12-2005

37.

Vitamine K-deficiëntie

1-1-2005

31-12-2005

38.

Hyperbilirubinemie

1-7-2005

30-6-2007

39.

Kindermishandeling

1-7-2005

30-6-2006

40.

Morbide obesitas

1-7-2005

30-6-2007

41.

Congenitaal rubella-syndroom

1-9-2005

31-8-2006

42.

Anorexia nervosa

1-1-2006

31-12-2007

43.

Neuroborreliose

1-1-2006

31-12-2007

44.

Hypospadie en/of ambigue genitaliën

1-1-2006

31-12-2007

45.

Varicella zoster

1-7-2006

30-6-2007

46.

Foetaal alcoholsyndroom

1-1-2007

31-12-2008

47.

Alcoholintoxicatie

1-1-2007

31-12-2017

48.

Auto-immuungerelateerde ontstekingen van de hersenen en het ruggenmerg

1-1-2007

31-12-2015

49.

Cystische fibrose

1-7-2007

31-12-2010

50.

Ziekte van Kawasaki

1-7-2007

31-12-2015

51.

Chronisch vermoeidheidssyndroom

1-7-2007

31-12-2008

52.

Moeilijk behandelbare astma

1-1-2008

31-12-2012

53.

Congenitale afwijkingen aan nieren en/of urinewegen

1-1-2008

31-12-2009

54.

IgI-subklasse en/of anti-polysacharide antistof-deficiëntie

1-1-2009

31-12-2010

55.

Zieke kinderen zonder papieren

1-1-2009

31-12-2010

56.

Staphylococcen scalded skin syndrom

1-1-2010

31-12-2012

57.

Signalering van bacteriële en virale meningitis bij kinderen

1-1-2010

31-12-2012

58.

Incidentie en klinisch beeld van coeliakie bij kinderen

1-1-2010

31-12-2013

59.

Prevalentie van (bijna-) verdrinking bij kinderen

1-1-2010

31-12-2012

60.

Niet-aangeboren hersenafwijkingen

1-1-2011

31-12-2012

61.

Kinderen gemist bij de hielprik-screening: HbP

1-1-2011

31-12-2019

62.

Kinderen gemist bij de hielprik-screening: CF

1-1-2011

31-12-2019

63.

Kinderen gemist bij de hielprik-screening: MZ

1-1-2011

31-12-2019

64.

Kinderen gemist bij de hielprik-screening: AGS

1-1-2011

31-12-2019

65.

Kinderen gemist bij de hielprik-screening: CH

1-1-2011

31-12-2019

66.

Mononieren

1-1-2012

31-12-2013

67.

Congenitale cytomegalie-infectie

1-1-2013

31-12-2015

68.

Obstetrisch plexus-brachialisletsel

1-1-2013

31-12-2015

69.

Guillain Barré-syndroom

1-1-2014

31-12-2014

70.

Autosomaal-recessieve aandoeningen in consanguïne families

1-1-2014

31-12-2014

71.

Vitamine K-deficiëntiebloeding

1-6-2014

31-12-2016

72.

Nadelige effecten van complementaire en alternatieve geneeswijzen

1-1-2015

31-12-2017

73.

Problematiek in de zorg voor kinderen van vluchtelingen

1-12-2015

31-12-2019

74.

Vermoeden van Pediatric Condition Falsification / Münchhausen by proxy

1-6-2016

31-12-2018

75.

Down

1-1-2018

31-12-2018

76.

Kinderen gemist bij hielprikscreening: SCID

1-1-2018

31-12-2019

77.

Batterij-ingestie

1-1-2018

31-3-2022

78.

Acute onverwachte postnatale collaps

1-3-2019

31-3-2022

79.

Coeliakie

1-4-2019

31-3-2021