NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Nieuws Wetenschap

Geslaagde tweede Wetenschapsdag in 2023

Op 10 november kwamen midden in de bossen van Soesterberg rond de 60 mensen bijeen om zich onder te dompelen in wetenschappelijke items. Het publiek bestond uit research verpleegkundigen, kinderartsen, aios en opleiders. Via pitches, battles en tafelrondes gezocht naar een antwoord op de centrale themavraag "Wetenschap en opleiding. Onlosmakelijk met elkaar verbonden?". De dag werd luchtig afgesloten met cabaret. Lees het hele verslag

Succesvolle eerste Wetenschapsdag in 2022

De eerste NVK Wetenschapsdag was een succes en werd gemiddeld gewaardeerd met een 8. Ruim 50 mensen reisden 25 november 2022 af naar de Ernst Sillemhoeve in Den Dolder om de inspirerende dag bij te wonen. Het thema  – verbinding – viel in goede aarde bij het publiek, dat onder meer bestond uit kinderartsen en researchverpleegkundigen. Bekijk de aftermovie van de eerste Wetenschapsdag hieronder of lees het verslag

Procedure Letter of support 

In veel (ZonMw) subsidieoproepen voor wetenschappelijk onderzoek of voor implementatieprojecten na onderzoek wordt expliciet gevraagd om steun van de wetenschappelijke (beroeps)vereniging. Met enige regelmaat ontvangt het NVK-bestuur dan ook verzoeken voor het steunen van onderzoek van NVK-leden die bezig zijn met een (voor)aanvraag.

Om kindergeneeskundig onderzoek te bevorderen en leden hierbij te ondersteunen, hebben het NVK-bestuur en de commissie Wetenschap hiervoor de volgende procedure ontwikkeld.

De commissie SPIN doet de beoordeling en ondersteuning van de niet-wmo plichtige zorgevaluatieonderzoeken (te mailen naar spin@nvk.nl). Voor alle verzoeken voor overig onderzoek heeft het NVK-bestuur op advies van de commissie Wetenschap besloten om altijd een ‘Letter of support’ af te geven indien draagvlak bij de relevante secties of gremia is bevestigd en nadat is gecontroleerd of het onderzoek mogelijke knelpunten of conflicten met andere lopende onderzoeken of onderzoeksaanvragen - voor zover bekend bij de NVK - zou kunnen opleveren. De aanvrager die om een Letter of support vraagt bij de NVK, stuurt een dergelijke bevestiging van draagvlak vanuit de sectie bij voorkeur mee met het verzoek evenals de conceptaanvraag (te mailen naar wetenschap@nvk.nl). Na instemming van de NVK-voorzitter ontvangt de aanvrager een Letter of support om bij zijn/haar onderzoeksaanvraag bij te voegen.