NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Erkenning subspecialische opleiding

Voor het aanvragen van een nieuwe opleidingserkenning kunt u contact met ons opnemen via cso@nvk.nl. Het verlengen van de opleidingserkenning kunt u aanvragen via het opleidingsdossier in GAIA. 

Voor het aanvragen van verlenging van een bestaande subspecialistische opleidingserkenning krijgt u van het Concilium Subspecialistische Opleidingen (CSO) uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van de bestaande erkenning een oproep. De aanvraag voor verlenging dient uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de bestaande erkenning te worden ingediend bij het secretariaat van het CSO.

Tijdens het indienen van de aanvraag via GAIA verschijnt een betaalmenu waarmee u de kosten ad
€ 1000,- kunt voldoen (iDEAL of bankoverboeking).

De feitelijke aanvraagprocedure gaat pas van start als naast het ingevulde dossier met de desbetreffende bijlagen ook de administratiekosten door ons zijn ontvangen.

Uw aanvraag wordt getoetst aan de eisen en criteria voor subspecialistische opleidingsinrichtingen en opleiders zoals beschreven in het Handvest voor subspecialismen Kindergeneeskunde

Hierbij treft u de formulieren aan:

Aanvraag erkenning subspecialistische opleiding deel 1
Fellow evaluatieformulier