NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Subspecialist

De NVK kent de volgende kindergeneeskundige subspecialistische vakgebieden:

 • Allergologie
 • Cardiologie
 • Endocrinologie
 • Erfelijke en aangeboren aandoeningen
 • Hematologie
 • Infectiologie-immunologie
 • Intensive care
 • Maag-darm-leverziekten
 • Metabole ziekten
 • Nefrologie
 • Neonatologie
 • Neurologie
 • Oncologie
 • Pulmonologie
 • Reumatologie-immunologie
 • Sociale pediatrie

De subspecialistische secties van de NVK worden gevormd door kinderartsen die actief betrokken zijn bij een subspecialisme. Voor omschrijving van taken, werkwijze, bevoegdheden en benoemingen van de secties verwijzen we u graag naar de sectiereglementen op de sectiepagina's.

Voor leden staat er meer informatie m.b.t. de subspecialismes achter de inlog, als u ingelogd bent ziet u ook de submenu's.

CSO & CP
Het Concilium Subspecialistische Opleidingen (CSO) voert namens de NVK alle werkzaamheden uit die betrekking hebben op de subspecialistische opleidingen, de (her)registratie van kinderartsen-subspecialist en de visitatie en (her)erkenningen van subspecialistische (plaatsvervangend) opleiders en opleidingsinrichtingen. Het CSO bewaakt de normen, bevordert en stimuleert de professionaliteit en een optimaal subspecialistisch opleidingsklimaat. Het CSO doet haar werkzaamheden in afstemming en onderling overleg met het Concilium Paediatricum (CP).