NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Toegang acute kindergeneeskunde bij piekdrukte gewaarborgd

03 feb 2022Nieuws
Toegang acute kindergeneeskunde bij piekdrukte gewaarborgd

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) coördineert per 1 februari 2022 de landelijke overplaatsing van niet-IC-patiënten onder de 18 jaar in situaties waarin een capaciteitstekort op de kinderafdelingen dreigt. Het LCPS doet dit op verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). “Voor zieke kinderen en hun ouders is dit heel goed nieuws,” zegt NVK-voorzitter Károly Illy. “Weten dat je de zorg krijgt die je nodig hebt óók als het druk is in het ziekenhuis, is een hele geruststelling. Wij zijn dan ook ontzettend blij met de samenwerking met het LCPS en de ambulancediensten.”

Beschikbare bedden inzichtelijk via Kindzoektbed
Virusinfecties, zoals het RS-virus, kunnen zorgen voor piekdrukte op de kinderafdelingen, die ziekenhuizen niet altijd zelf kunnen opvangen. Om de toegankelijkheid van de acute kindergeneeskundige zorg te waarborgen, verzorgt het LCPS in die situaties de landelijke overplaatsing van niet-IC-patiënten onder de 18 jaar. Het LCPS krijgt hiervoor toegang tot het bestaande systeem 'Kindzoektbed’ van de NVK, waarin de beschikbare beddencapaciteit voor kinderen in de verschillende ziekenhuizen in het land is te zien.

In principe zo dicht mogelijk bij huis
Het LCPS organiseert het totale verplaatsingsproces, van uitplaatsend tot ontvangend ziekenhuis. Daarbij wordt de patiënt zo dicht mogelijk bij huis ondergebracht. De betrokken kinderartsen hebben onderling directe afstemming over de overplaatsing en bij eventuele problemen is een kinderarts bereikbaar. Overplaatsing vindt altijd plaats in overleg met en na instemming door ouders of verzorgers.

Inzet expertise LCPS voor COVID-zorg
“Het is goed om te zien dat, na de ondersteuning op het gebied van COVID-zorg, het LCPS nu ook wordt benaderd voor ondersteuning op het gebied van non-COVID-zorg,” zegt LNAZ-voorzitter Ina Kuper. “Het LNAZ-bestuur is verheugd dat de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde de expertise van het LCPS inzet voor hun patiënten.”