NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Taskforces

Taskforce Buitenland
Vanwege de toenemende interesse onder AIOS om zich in te zetten voor de kindergeneeskunde in het buitenland, in het specifiek door een buitenlandse stage, willen wij als JA tegemoet komen aan deze wens.

Via de taskforce buitenland zijn we bezig gegevens te verzamelen onder huidige AIOS kindergeneeskunde die reeds een stage hebben voltooid (middels enquête). Wij hebben als doel jullie in de toekomst handvatten te bieden met betrekking tot:

- mogelijke stageplaatsen

- checklist m.b.t. regelzaken vooraf en aansprakelijkheid

- handige tips tijdens je stage

Ben jij of ken jij een collega die in het buitenland stage heeft gelopen? Dan horen wij graag van je (via je clustervertegenwoordiger) of via JA@nvk.nl, zodat we het organiseren van een buitenlandse stage voor elkaar makkelijker kunnen maken!

Taskforce Congres
De taskforce ‘congres’ mag jaarlijks een symposium organiseren op het landelijke NVK congres, een congres met een programma voor en door kinderartsen, jeugdartsen, a(n)ios en onderzoekers. Het NVK Congres is de plek waar we ervaringen, kennis en interessante patiënten kunnen delen; waar geSLAMd wordt; waar we leren over nieuwe richtlijnen, niet klinische kerntaken en tips krijgen over dagelijks voorkomende ziektebeelden.

In 2018 was er het JA symposium ‘Stay calm and communicate’, waar je je eigen communicatieve stijl kon ontdekken en tips en tricks leerde over je goede kanten en je valkuilen.
2019 stond in het teken van ‘Ontregel de zorg’ en zorgden we voor bijzondere sprekers met Ronnie van Diemen (voormalig kinderarts, destijds inspecteur-generaal van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd), Kees Kraaijeveld (directeur van de Argumentenfabriek) en Thomas Bakker (projectleider (Ont) Regel het Spaarne Gasthuis).
In 2020 zullen we opnieuw stilstaan bij ‘Ontregel de zorg’, maar zullen we daarnaast ook meer vertellen over procedurele sedatie bij kinderen, met als sprekers Piet Leroy, Arine Vlieger en Paolo Valerio.

Heb je ideeën voor een onderwerp of suggesties ter verbetering van het programma, laat het ons weten via JA@nvk.nl : we hebben veel aan jullie input en vinden het leuk als je meedenkt!

Taskforce PediAthletics
De PediAthletics-commissie organiseert jaarlijks een sportdag voor alle arts-assistenten Kindergeneeskunde in Nederland. Een dag waarop we samen sporten, elkaar ontmoeten en vooral een heel gezellige tijd hebben. De commissie wordt gevormd door twee A(N)IOS uit elk cluster, aangevoerd door een lid van het bestuur van de Junior Afdeling van de NVK.

Klik hier voor de aftermovie van de eerste editie in Rotterdam in 2019.
In 2020 waren we helaas genoodzaakt de tweede editie vanwege Covid-19 te annuleren, maar in 2021 gaan we er weer volop voor! Bekijk hier het filmpje!

Taskforce Persoonlijke Ontwikkeling
Hoogwaardige coaching voor elke aios Kindergeneeskunde. Dat is waar de taskforce persoonlijke ontwikkeling zich mee bezig houdt.

Taskforce Stuurgroep Cursorisch Onderwijs
De JA-NVK is met twee vertegenwoordigers in de Stuurgroep Cursorisch Onderwijs betrokken bij implementatie en verbetering van het landelijk gesynchroniseerd cursorisch onderwijs, de toetsing en de onderwijsweekenden.

Sinds 2013 krijgen alle AIOS kindergeneeskunde in de common trunk module gestuurd onderwijs, ingedeeld per half jaar en afgesloten door een landelijke toets. De eerste cyclus van onderwerpen (vier jaar) is in 2016 afgerond en herstart. Na een brainstormdag in september 2018 is een landelijke denktank opgericht, bestaande uit 15 AIOS en 3 kinderartsen uit de SCO, die een nieuwe structuur voor het cursorisch onderwijs hebben opgezet. Vanaf 2021 zal de nieuwe cyclus geïmplementeerd worden. Het uitgangspunt bij dit nieuwe onderwijs zijn de klinische presentaties, zoals geformuleerd in TOP2020.

De SCO en JA-NVK evalueren het onderwijs en de toetsing elk half jaar, waarbij de denktank in the lead is voor de evaluatie van het onderwijs en dit voorlegt aan de SCO.

Binnen de JA-NVK wordt meegedacht over de organisatie en invulling van de verplichte cursussen en onderwijsdagen. In 2020 werd, samen met de SCO en het CP, besloten om de AIOS de mogelijkheid te geven om een keuze te maken voor 3 van de 4 verplichte cursussen (epilepsie, astma, allergie en diabetes). De AIOS zijn tevens betrokken bij de evaluatie van deze cursussen en het onderwijs.

De belangrijkste website voor de SCO is de NVK-website:

Taskforce Themadag
De Themadagcommissie organiseert elk najaar een onderwijsdag voor alle AIOS Kindergeneeskunde; een dag waarop we elk jaar een ander leerzaam en actueel thema behandelen met behulp van inspirerende sprekers en zinvolle workshops.
Tijdens de jaarlijkse themadag vindt ook de algemene ledenvergadering van de Junior Afdeling plaats en vinden we het belangrijk de mening van de huidige AIOS-groep in Nederland te horen. Omdat we op de dag zelf slechts een selectie van onderwerpen met de JA-leden kunnen bespreken, vragen we vooraf ook een enquête in te vullen. Deze is voor ons van grote waarde, en bepaalt mede de onderwerpen op de JA-agenda om jullie stem zo goed mogelijk te vertegenwoordigen!

Niet onbelangrijk is het feit dat de themadag ook de gezellige gelegenheid geeft om met collega's uit andere clusters samen te zijn.

De Themadagcommissie wordt gevormd door leden van het JA-bestuur.
De themadag is een verplicht onderdeel van je opleiding en daarom vragen wij de opleiders jaarlijks jullie allen in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de themadag.

Taskforce TOP 2020
Deze taskforce houdt zich bezig met het opleidingsplan voor de opleiding tot kinderarts: TOP 2020. Dit opleidingsplan wordt sinds 2017 voor alle AIOS kindergeneeskunde gebruikt en is inmiddels landelijk geïmplementeerd en geëvalueerd. Samen met de landelijke werkgroep ‘TOP2020 in bedrijf’ wordt momenteel bekeken hoe we het opleidingsplan in lijn kunnen houden met de kinderarts van de toekomst en worden de good practices en verbeterelementen verwerkt. Kortom, een ge-update versie van het opleidingsplan is in de maak! Tevens is de taskforce betrokken bij het online portfolio EPASS.

Taskforce Wetenschap
De task force wetenschap houdt zich bezig met welke rol wetenschap speelt in de opleiding tot algemeen kinderarts: Welke basis vaardigheden moet elke kinderarts hebben om literatuur kritisch te kunnen beoordelen en toepassen in de dagelijkse praktijk? Op wat voor manier kunnen AIOS op de hoogte blijven van elkaars onderzoek, zodat wetenschap voor iedereen toegankelijk is en niet alleen voor AIOS met een wetenschappelijk profiel? Tenslotte zijn we bezig hoe we AIOS meer kunnen betrekken bij het schrijven en/of beoordelen van NVK richtlijnen.