NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Dossier Jeugdzorg en Jeugd-ggz

10 okt 2019Nieuws
Dossier Jeugdzorg en Jeugd-ggz

In juni 2019 hebben de NVK en de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie) een gezamenlijk standpunt geformuleerd ten aanzien van de zorgen die kinderartsen en -psychiaters delen over een aantal effecten van de Jeugdwet op de kinder- en jeugdpsychiatrische zorg. Minister Hugo de Jonge heeft op basis van recent onderzoek aangegeven dat hij wil nagaan wat er nodig is om de ontwikkeling van meer inhoudelijke expertise van de Jeugd-GGZ in de toegang te stimuleren. Daarnaast wil hij regionale afspraken maken om tot een betere ordening van het jeugdhulplandschap te komen, met als doel de continuïteit van hoog-specialistische Jeugd-GGZ meer te waarborgen. U leest de volledige kamerbrief hier. De NVvP heeft hierop gereageerd, met steun van de NVK.

Oproep: deel uw ervaringen
De NVK blijft graag op de hoogte van de activiteiten die op dit moment op het vlak van de Jeugdzorg in uw regio worden ondernomen en ook van specifieke problemen die u nog steeds signaleert. Ook zijn wij benieuwd of u betrokken bent bij onderzoek naar of ontwikkeling van meer inhoudelijke expertise om de toegang naar de Jeugd-GGZ te stimuleren. We willen u daarom vragen uw ervaringen te mailen naar de NVK-commissie Pleitbezorging, zodat we uw informatie – geanonimiseerd – mee kunnen nemen in onze gesprekken over de Jeugdzorg en de Jeugd-GGZ.