NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Cursorisch onderwijs

Het cursorisch onderwijs wordt de aios kindergeneeskunde aangeboden met als doel de theoretische kennis te ontwikkelen die nodig is om een goed algemeen kinderarts te worden. De onderwerpen, leerdoelen en leerstof van het onderwijs worden landelijk vastgesteld door de Stuurgroep Cursorisch Onderwijs (SCO), een subcommissie van het Concilium Pediatricum (CP). Het onderwijs bestaat uit een cyclus van vier jaar waarin de 21 klinische presentaties aan bod komen. Per half jaar staan er verschillende klinische presentaties ingepland:

Planning

  • 2024-I: KNO- en oogafwijkingen - ontwikkelingsachterstand en gedragsproblemen
  • 2024-II: shock en (dreigende) circulatoire insufficientie - pijn op/aan de borst, hartkloppingen en geruis
  • 2025-I: Bloedingsneiging - huidafwijkingen
  • 2025-II: verminderd bewustzijn met of zonder trekkingen - hoofdpijn - vermoeidheid
  • 2026-I: buikpijn, misselijkheid, braken en voedingsproblemen - geslachts- en puberteitsproblematiek
  • 2026-II: koorts en infecties - klierzwellingen
  • 2027-I: mictie- en defecatieproblemen - afwijkende lengte - afwijkend gewicht
  • 2027-II: gewrichts- en mobiliteitsproblemen - benauwdheid en (dreigende) respiratoire insufficientie

Digitale Leeromgeving
De leerdoelen en literatuur van de klinische presentaties zijn terug te vinden op de Digitale Leeromgeving

Landelijke kennistoets
Regionaal wordt het cursorisch onderwijs praktisch ingevuld door aios en specialisten aan de hand van de landelijk vastgestelde leerdoelen. Toetsing van de leerstof vindt landelijk plaats na afloop van de halfjaarlijks behandelde klinische presentaties.
 

Contactpersoon NVK-bureau

Jessica van Dijk, beleidsmedewerker
E: vandijk@nvk.nl
T: 088 - 282 33 19