NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

15 nov 2019Nieuws
Algemene Ledenvergadering (ALV)

Aansluitend aan het NVK-symposium vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens de ALV zijn het jaarplan en de begroting 2020 goedgekeurd door de aanwezige leden. Ook stond de samenstelling van het bestuur op de agenda. Lissy de Ridder werd benoemd als nieuw bestuurslid. Zij neemt de portefeuille Kwaliteit over van Tom de Koning, die is benoemd tot hoogleraar in Lund (Zweden) en zijn taken als bestuurslid heeft neergelegd. Daarnaast werden Károly Illy en Annelies Mavinkurvé-Groothuis herbenoemd voor een nieuwe termijn.

Interactieve sessie over taakherschikking
Na het officiële gedeelte startte een interactieve sessie over taakbeschikking georganiseerd door de BBC. Hebben nieuwe beroepen zoals Physician Assistant (PA) en Verpleegkundig Specialist (VS) een toegevoegde waarde voor de kinderarts of patiënt?

Aan de hand van stellingen werd hierover gediscussieerd. Er was unanimiteit over de toegevoegde waarde van de PA en de VS. Deze inzet leidt vooralsnog volgens de meeste aanwezigen niet tot een reductie van kosten. Bestuur en BBC nemen de resultaten van de avond mee, o.a. voor het maken van een consensusdocument met de NAPA en V&VN.

Het NVK-bestuur wil alle leden die aanwezig waren nogmaals hartelijk bedanken voor hun inbreng.