NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Subsidieregeling Veelbelovende Zorg opengesteld

25 feb 2021Nieuws
Subsidieregeling Veelbelovende Zorg opengesteld

Het Zorginstituut Nederland heeft in samenwerking met ZonMw de Subsidieregeling Veelbelovende Zorg opengesteld. Met de subsidieregeling kan onderzoek worden gedaan naar de effectiviteit van een nieuwe behandeling in vergelijking met de standaardbehandeling.

Doel van de subsidie is om veelbelovende zorg sneller beschikbaar te kunnen stellen voor patiënten via het basispakket. De regeling financiert daarbij zowel de onderzoekskosten als de zorgkosten aan patiënten. Aan het eind van het onderzoekstraject beoordeelt het Zorginstituut of de onderzochte zorg voldoet aan de ‘stand van wetenschap en praktijk’ en daarmee verzekerde zorg is.

Deadlines
In deze ronde is maximaal € 40 miljoen beschikbaar, het maximaal aan te vragen budget per onderzoek is € 8 miljoen. De deadlines zijn als volgt:

  • indienen projectidee uiterlijk 6 april 2021
  • na positief advies beoordelingscommissie: deadline voor indienen subsidieaanvraag 30 september 2021
  • definitief besluit tot honoreren of afwijzen 28 februari 2022
  • start project tussen 1 maart 2022 en 1 september 2022

>> Meer informatie over de voorwaarden en eisen voor het indienen van een projectidee
>> Voor meer nieuws klik hier