NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Laatste subsidieronde Babyconnect

12 mrt 2021Nieuws
Laatste subsidieronde Babyconnect

De laatste subsidieronde voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg is gestart. Aanvragen moeten voor 1 juni binnen zijn bij het programmabureau van VIPP Babyconnect. Uiterlijk in mei krijgen zorgverleners van hun VSV/IGO de vraag om de samenwerkingsovereenkomst te tekenen. De NVK neemt deel aan het kerntafel overleg van VIPP Babyconnect en steunt het initiatief omdat het programma bijdraagt aan digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

VSV’s/IGO’s kunnen de digitale gegevensuitwisseling na de sluitingsdatum van het programma Babyconnect ook zelf regelen, maar dan zonder ondersteuning van het programmabureau en zonder deze subsidie. De overblijvende financiële middelen krijgen een andere bestemming.

>> In 6 stappen naar een aanvraag
>> Voor meer nieuws klik hier