NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Jeugdstelsel loopt vast door structuurfouten

12 mrt 2021Nieuws
Jeugdstelsel loopt vast door structuurfouten

Zet de inhoud voorop om te komen tot doelmatige en doeltreffende jeugdhulp en tot besparingen. Dit zeggen de samenwerkende beroepsverenigingen in Zorg voor de Jeugd, waaronder de NVK, in een brief aan VWS naar aanleiding van een analyse van de financiële tekorten in het jeugdstelsel.

“Wij zien een stelsel dat vastloopt vanwege basale structuurfouten,” aldus Zorg voor de Jeugd in een reactie op het rapport ‘Stelsel in groei’ dat AEF heeft opgesteld in opdracht van de directie Jeugd van het ministerie van VWS. “Tegelijkertijd zien wij kansen voor een mooi jeugdstelsel dat, in samenhang met het gewone leven in de samenleving, bijdraagt aan het ultieme doel dat alle kinderen thuis prettig opgroeien. Een stelsel waarin aandacht is voor positief jeugdbeleid in plaats van de probleemgerichte aandacht voor kinderen met wie het niet goed gaat.”

Te smalle analyse
Door de afgegrensde opdracht van het AEF-rapport, is de analyse versmald tot het bepalen van het bedrag dat gemeenten nodig hebben om de jeugdhulp te kunnen uitvoeren. Bij de vervolgstappen naar aanleiding van het rapport wordt enkel gekeken naar financiële bezuinigingsoverwegingen, aldus Zorg voor de Jeugd. De invalshoek van de beroepsverenigingen is echter breder.

Uitgaan van passende hulp
Er moet gekeken worden naar een verbetering van het jeugdstelsel die uitgaat van kwalitatieve en passende hulp, in combinatie met kostenbesparingen of benodigde structurele financiering. “De druk op de financiën heeft immers gevolgen voor professionals en daarmee voor jongeren en gezinnen; bij onvoldoende financiële middelen is er niet altijd ruimte voor een passend antwoord op de vaak complexe problematiek waarmee professionals, jongeren en gezinnen worden geconfronteerd,” stellen de gezamenlijke beroepsverenigingen in hun brief.

>> Lees hier de brief
>> Voor meer nieuws klik hier