NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Zelfdoding onder jongeren: meer aandacht voor preventie

17 mrt 2021Nieuws
Zelfdoding onder jongeren: meer aandacht voor preventie

De afgelopen tien jaar is er sprake van een stijging in het aantal zelfdodingen onder jongeren. Hoe kan dat, en wat kunnen kinderartsen doen om het tij te keren? Ervaringsdeskundige Astrid van Vugt en kinderarts Ginny Nolles pleiten voor betere suïcidepreventie.

Na de suïcide van haar zoon Rogier was Astrid van Vugt twee jaar lang van de wereld. Nee, ze had het niet zien aankomen. ‘Als moeder voelde ik wel: “Hij redt het niet.” Dat was zo schrijnend, want ik kon niks doen. Ik weet dat Rogier eigenlijk niet dood wilde, hij wilde vooral zijn gedachten en gevoelens uitschakelen, het was een gevangenis in zijn hoofd. Er kwamen zoveel prikkels bij hem binnen, die kon hij niet verwerken. Rogier kon het leven niet aan. Hij zocht wanhopig naar het luikje waar hij uit kon. Toen dat niet lukte, besloot hij om hier niet meer te zijn.’

>> Klik hier voor de PDF van het artikel
>> Klik hier voor de volledige Kinderarts & Samenleving (inloggen)