NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Gehonoreerde projecten SPIN bekend

15 apr 2021Nieuws
Gehonoreerde projecten SPIN bekend

De Commissie SPIN heeft drie projecten gehonoreerd voor het doen van zorgevaluatieonderzoek in de kindergeneeskunde. Na beoordeling en weging van de zeven ingediende vooraanvragen door zowel externe referenten als de Commissie SPIN is de keus op de volgende projecten gevallen:

- MINT-studie (penvoerder Arine Vlieger)
- neoPartner (penvoerder Sophie van der Schoor)
- Veilig verminderen van antibioticablootstelling van pasgeborenen met de early onset sepsis calculator (penvoerder Frans Plötz)

Zowel de externe referenten als de leden van de Commissie SPIN zijn onder de indruk van alle zeven vooraanvragen en zien met vertrouwen uit naar de verdere opzet en uitrol van de drie winnende projecten. Het opzetten van zorgevaluatieonderzoek in de kindergeneeskunde is mogelijk door gelden uit een legaat die worden beheerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Een unieke mogelijkheid om dit onderzoek een krachtige impuls te kunnen geven.

Over de projecten

Arine Vlieger
Titel: MINT-studie
Hiaat: Medicamenteuze behandeling voor functionele buikpijn
Onderzoeksvraag: Bij kinderen met chronische buikpijn wordt onderzocht of pepermuntoliecapsules beter werken dan placebocapsules, maar ook of ze beter werken dan gewone pepermuntjes. Hierbij zal worden gekeken naar een effect op de ernst van de buikpijn en tevens of kinderen meer naar school gaan en minder angstig en depressief zijn.

Frans Plötz
Titel: Veilig verminderen van antibioticablootstelling van pasgeborenen met de early onset sepsis calculator
Hiaat: Identificeren risico neonatale sepsis
Onderzoeksvraag: Leidt gebruik van de EOS calculator bij pasgeborenen met een verhoogd risico op EOS tot minder antibioticagebruik en een vergelijkbaar klinisch beloop bij pasgeboren, ten opzichte van de huidige NVK-richtlijn?

Sophie van der Schoor
Titel: neoPartner
Hiaat: Samen beslissen, zelfmanagement, kinderparticipatie en begrijpelijke communicatie
Onderzoeksvraag: Wat is het effect van implementatie van Family Centred Rounds (FCR) op de afdeling neonatologie, waarbij ouders ondersteund worden in hun rol door middel van de vier pijlers van Family Integrated Care (FICare) , op ouderlijke stress bij ontslag?

Klankbordbijeenkomst
Op 21 april van 19:30-21:00 zal de tweede klankbordgroep bijeenkomst van SPIN digitaal plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomst zullen de drie gehonoreerde projectaanvragen worden toegelicht en is er een korte presentatie m.b.t. de inclusiemonitor. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar vandijk@nvk.nl