NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Selectie vaccinatie 16-18-jarigen

27 mei 2021Nieuws
Selectie vaccinatie 16-18-jarigen

Thuiswonende jongeren met een medisch hoog risico (en geboren in 2003, 2004 en 2005) die in aanmerking komen voor vaccinatie worden via de medisch specialist uitgenodigd. Die toelichting geeft het RIVM naar aanleiding van vragen van kinderartsen over het uitnodigingenbeleid. Dit is niet altijd de eigen medisch specialist. Via de sectievoorzitters van de NVK is een inventarisatie gedaan onder de sectieleden welke patiënten hiervoor in aanmerking komen. De overzichten van deze patiënten lagen al klaar voordat het RIVM het uitnodigingspakket heeft verstuurd.

De neurologiepatiënten zijn geselecteerd via de Centra voor Thuisbeademing en via enkele patiëntenregistraties. Neurologen hoeven hiervoor niet apart te selecteren. De geselecteerde patiënten krijgen een uitnodiging, dat traject is al in gang gezet. Ook in dit geval kan het dus zijn dat de uitnodiging niet altijd via de eigen specialist wordt verstuurd.

>> Ga hier naar het RIVM