NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Grenzen aan inzet kindergeneeskunde voor COVID-zorg

10 nov 2021Nieuws
Grenzen aan inzet kindergeneeskunde voor COVID-zorg

Kinderafdelingen dragen daar waar zij kunnen bij aan de zorg voor (volwassen) COVID-19 patiënten in hun ziekenhuis. Dat mag óók van de kinderafdeling worden verwacht, zegt de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). De inzet van kinderverpleegkundigen, kinderartsen en kraamverpleegkundigen voor de COVID-zorg heeft volgens de NVK echter grenzen. Daar waar de zorg voor baby’s, kinderen en jongvolwassenen in het gedrang komt en risico’s voor de gezondheid van deze patiënten ontstaan, mag van de kinderafdeling niet worden verwacht dat zij onbeperkt mankracht blijft leveren voor de COVID-zorg. Vooral het (toenemende) aantal kinderen dat moet worden opgenomen vanwege acute en potentieel levensbedreigende luchtweginfecties zoals het RS-virus vraagt om een adequate bezetting op de kinderafdeling. De NVK heeft een dringende oproep gedaan aan ziekenhuisbestuurders hier rekening mee te houden.