NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Beleid vitamine K-profylaxe vooralsnog ongewijzigd

20 jan 2022Nieuws
Beleid vitamine K-profylaxe vooralsnog ongewijzigd

Het ministerie van VWS bekijkt op dit moment hoe het implementatieplan voor het nieuwe beleid voor de toediening van vitamine-K profylaxe kan worden uitgevoerd. Gebleken is dat in het veld onduidelijkheid is ontstaan over het vitamine-K profylaxe beleid. De huidige richtlijn blijft van kracht totdat het nieuwe beleid is afgerond en van kracht is geworden.

De Gezondheidsraad heeft in 2017 een advies gegeven om het vitamine K-beleid voor pasgeborenen te wijzigen. In opdracht van VWS heeft het RIVM vervolgens in 2021, in afstemming met zorgprofessionals uit de geboortezorg en belangenorganisaties van ouders, een implementatieplan gemaakt waarin staat wat nodig is om de toedieningsvorm te veranderen.

In dit plan staat beschreven dat alle à terme pasgeborenen een intramusculaire injectie zullen krijgen met vitamine K. Als alternatief is er een orale toedieningsvorm mogelijk. Voor prematuren zijn er additionele adviezen. De NVK heeft bijgedragen aan de inhoud van het beleid en heeft verder een adviserende rol.

Op dit moment bekijkt VWS hoe het implementatieplan kan worden uitgevoerd. Het voorgestelde nieuwe vitamine K-beleid zal pas worden geïmplementeerd als het plan van het RIVM verder is uitgewerkt. De verwachting is dat dit in de loop van 2022 zal plaatsvinden.