NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Eerste Kamer steunt motie jeugdzorg

25 feb 2022Nieuws
Eerste Kamer steunt motie jeugdzorg

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de motie van het lid Rosenmöller c.s. die de regering verzoekt het overleg met de gemeenten te herstellen om te komen tot een hervorming van het stelsel van jeugdzorg zonder dat dit wordt belast met de bezuinigingen uit het coalitieakkoord. De Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd, waaronder de NVK, hebben hun steun uitgesproken voor deze motie. In een eerder statement hebben de beroepsverenigingen laten weten zich ernstig zorgen te maken over het feit dat de VNG zich heeft teruggetrokken uit de Hervormingsagenda Jeugd. Zonder actieve rol van gemeenten is het maken van afspraken over organisatie, kwaliteit en beschikbaarheid van jeugdhulp onmogelijk.

>> Ga hier naar het statement