NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Herijking tarieven kindergeneeskunde 2023

17 jun 2022Nieuws
Herijking tarieven kindergeneeskunde 2023

In de periode november 2021 tot en met maart 2022 heeft de BBC geregeld overleg gehad met de NZa, NFU en NVZ over de tarieven voor 2023. De nieuwe tarieven zijn gebaseerd op de kostprijzen van 2019. Op een enkele uitzondering na zijn alle tarieven herijkt. Per zorgproduct is bekeken wat de gemiddelde kostprijs was in 2019 en daarop is het tarief voor 2023 gebaseerd.

De nieuwe tarieven zijn inmiddels door de NZa vastgesteld. De tarieven voor ambulant/poliklinische producten dalen met 0,7%, klinische producten en neonatologie producten stijgen met respectievelijk 0,4% en 2,2%. Op het totaal komt dit neer op een stijging van 0,6% voor de kindergeneeskundige producten.

Voor de IC-tarieven vond separaat overleg plaats. Daar was de BBC ook bij betrokken voor de NICU en PICU. De tarieven voor de NICU en PICU stijgen met respectievelijk 19% en 31%. Deze stijging is het gevolg van nieuw NZa-beleid waardoor gerekend gaat worden met een bedbezetting van 80% in plaats van het financieren van alleen gebruikte bedden. Op deze wijze wordt recht gedaan aan de kosten die IC’s maken voor de beschikbaarheidsfunctie.

Meer informatie
Een volledige beschrijving van de scope van herijking en de stappen die de NZa in overleg met o.a. de BBC/NVK heeft genomen, kunt u vinden in het NZa-verantwoordingsdocument bij de dbc-release voor 2023 (zie bijlage, hoofdstuk 3 vanaf pagina 105).

>> Klik hier voor het document