NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Onjuiste conclusie SEH-artsen over oversterfte

24 jun 2022Nieuws
Onjuiste conclusie SEH-artsen over oversterfte

De Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) stelde op 22 juni bij de NOS dat “in Nederland bijna 1.000 doden per jaar vallen als gevolg van te lange wachttijden”. Een tendentieuze stelling die leidt tot onnodige onrust bij patiënten en onbegrip onder artsen.

Ter onderbouwing van deze stellingname wordt namelijk verwezen naar een Engelse studie die vervolgens wordt vergeleken met de Nederlandse situatie. Een onterechte vergelijking vanwege de grote verschillen in zorg(stelsel) tussen Engeland en Nederland, met een onjuist beeld van de Nederlandse acute zorg als gevolg.

De onjuistheid van de stellingname van de NVSHA wordt bevestigd door een studie van het NIVEL, waarin géén aanwijzing is aangetoond dat oversterfte op de spoedeisende hulp (SEH) te maken zou hebben met lange ligduur op de SEH.

Het is belangrijk om aandacht te hebben voor de druk op de spoedeisende hulp. In dit geval is echter helaas sprake van desinformatie, terwijl het juist in deze tijd van cruciaal belang is om bij dit soort grote conclusies de juiste feiten te gebruiken.