NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Regie nodig in opvang vluchtelingenkinderen

26 jul 2022Nieuws
Regie nodig in opvang vluchtelingenkinderen

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde doet samen met UNICEF Nederland, het Nederlandse Rode Kruis en UNHCR Nederland een dringende oproep aan premier Rutte en staatssecretaris Van der Burg om regie te nemen in de opvang van vluchtelingenkinderen en verbetering aan te brengen in hun situatie. Ondanks de opschaling naar de nationale crisisstructuur is er te weinig verbeterd waardoor het elke dag opnieuw de vraag is of kinderen toegang hebben tot de opvang en zorg die ze nodig hebben. Dit leidt ertoe dat kinderen mogelijk meer beschadigd raken dan ze al zijn.

Op dit moment verblijven 2485 kinderen in de noodopvang en zijn 270 kinderen geregistreerd in de crisisnoodopvang. Een volledig beeld van het aantal kinderen in de crisisnoodopvang ontbreekt echter vanwege de vele overplaatsingen en het gegeven dat gemeenten achterlopen in hun registraties. Het gebrek aan overzicht bemoeilijkt het verlenen van voorrang aan kinderen bij de doorstroom naar geschikte opvangplekken - een toezegging die het kabinet op 6 juli heeft gedaan.

>> Ga hier naar het persbericht

>> Oproep aan premier Rutte