NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Commentaarronde conceptrichtlijn Bronchiolitis bij kinderen

03 nov 2022Nieuws
Commentaarronde conceptrichtlijn Bronchiolitis bij kinderen

De conceptrichtlijn Bronchiolitis bij kinderen is aan het NVK-bestuur aangeboden ter becommentariëring.

Kinderartsen hebben nu de mogelijkheid commentaar te geven op de conceptrichtlijn. Stuur uw commentaarformulier uiterlijk 18 december 2022 naar skms@nvk.nl

>>Naar commentaarronde