NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

NVK-leidraad Nieuwkomersonderzoek voor vluchtelingenkinderen door kinderartsen

26 jan 2023Nieuws
NVK-leidraad Nieuwkomersonderzoek voor vluchtelingenkinderen door kinderartsen

Het NVK-bestuur heeft de NVK-leidraad ‘Nieuwkomersonderzoek voor vluchtelingenkinderen door kinderartsen’ geautoriseerd. Als een vluchtelingenkind zich op indicatie bij de kinderarts in het ziekenhuis presenteert, biedt de leidraad handvatten ten aanzien van de volgende onderwerpen:
 
- Welk medisch nieuwkomersonderzoek is het meest geschikt voor vluchtelingenkinderen?

- Wat moeten kinderartsen weten over het psychosociaal functioneren van deze patiëntenpopulatie?

- Hoe kunnen kwaliteit en continuïteit van de zorg zo goed mogelijk worden geborgd?

- Wie moet worden betrokken bij de zorg voor het vluchtelingenkind als deze zich op indicatie presenteert bij de kinderarts in het ziekenhuis?

De leidraad vervangt de eerdere autorisatieversie van de multidisciplinaire richtlijn Medisch en psychosociaal nieuwkomersonderzoek vluchtelingenkinderen. Enkele veldpartijen zijn in de autorisatiefase van de betreffende richtlijn uit het project gestapt, omdat de richtlijn niet geïmplementeerd kon worden in de jeugdgezondheidszorg. In goed overleg is vervolgens besloten er een leidraad voor kinderartsen van te maken.

De NVK-leidraad is tot stand gekomen onder het voorzitterschap van Albertine Baauw, kinderarts en Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde en voorzitter van de Expertisegroep Global Child Health van de NVK en met medewerking van Stichting Kind & Ziekenhuis en dr. Mariëtte Hoogsteder, senior onderzoeker en coördinator Academische Werkplaats Jeugd & Gezondheid van het Amsterdam Public Health research institute.

>>Ga naar de leidraad