NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Expertisegroep Geneesmiddelen zoekt nieuw aios-lid

06 apr 2023Nieuws
Expertisegroep Geneesmiddelen zoekt nieuw aios-lid

Ben je aios en wil je helpen de toegankelijkheid en betaalbaarheid te bevorderen van geneesmiddelen, vitamines en voedingspreparaten voor kinderen? Misschien is dan de expertisegroep Geneesmiddelen iets voor jou. 

De Expertisegroep Geneesmiddelen is een overleg- en adviesorgaan voor het NVK-bestuur voor vraagstukken gerelateerd aan geneesmiddelen. Daarnaast zet deze groep zich in om de kennis van kinderartsen over geneesmiddelen voor kinderen te bevorderen. De expertisegroep werkt nauw samen met het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK).

Gemiddeld vergadert de Expertisegroep Geneesmiddelen vier keer per jaar. De belangrijkste taken en bevoegdheden bestaan uit:

  • Advies uitbrengen, gevraagd en ongevraagd, aan het bestuur van de NVK.
  • Tijdig en adequaat informeren van bestuur en leden van de NVK over belangrijke feiten en ontwikkelingen.
  • Bekendheid binnen de NVK als één loket voor kinderartsen voor het signaleren van knelpunten en het werken aan concrete oplossingen.
  • De NVK vertegenwoordigen in de Federatie Medisch Specialisten en bij andere relevante geledingen zoals onder meer het College Beoordeling Geneesmiddelen, Zorginstituut Nederland en de zorgverzekeraars.

Geïnteresseerd?

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Sinno Simons, voorzitter van de expertisegroep via s.simons@erasmusmc.nl of  06 - 41 37 66 95.