NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

COVID-19: Advies bij afschaling kindergeneeskundige zorg

17 mrt 2020Nieuws

In veel ziekenhuizen wordt momenteel nagedacht over het afschalen van de (reguliere) kindergeneeskundige zorg. Vragen die spelen zijn: welke zorg kunnen we afschalen en welke zorg moet absoluut doorgaan? In een ingelast spoedoverleg met de voorzitters van alle NVK-secties kwam het COVID-19-team vanmiddag tot de conclusie dat er op dit moment geen reden is om hier landelijke handvatten voor te maken. Afschaling zal per situatie moeten worden bekeken. De keuzes die kunnen worden gemaakt, hangen met name af van lokaal beleid. Wél wil het COVID-19-team benadrukken dat de NVK te allen tijde kan worden benaderd om steun te bieden, mocht de visie van een vakgroep niet overeenkomen met die van een Raad van Bestuur. Alle sectievoorzitters gaven aan om in die gevallen paraat te staan om inhoudelijk advies te geven. Mocht u bij de eventuele afschaling van kindergeneeskundige zorg de komende tijd dus tegen problemen aanlopen, mail dan naar voorzitter@nvk.nl met nvk@nvk.nl in cc.