NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Snel meer opvang nodig voor alleenreizende jonge vluchtelingen

28 jun 2023Nieuws
Snel meer opvang nodig voor alleenreizende jonge vluchtelingen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en jeugdbeschermingsorganisatie voor vluchtelingen Nidos roepen gemeenten op om eerder dan gepland dit jaar opvang te regelen voor jonge vluchtelingen die alleen naar Nederland zijn gekomen. Op dit moment is dagelijks vrijwel ieder bed voor alleenreizende kinderen en jongeren tot en met 17 jaar bij COA en Nidos bezet. Dit speelt in het hele land en wordt heel zichtbaar in Ter Apel waar de maximale opvangcapaciteit voor deze jongeren dagelijks onder druk staat. Als er niet snel meer opvang voor deze alleenstaande minderjarige vreemdelingen beschikbaar komt, bestaat het risico dat een grote groep kinderen en jongeren tijdens de zomer van 2023 geen bed, bescherming en begeleiding heeft. COA en Nidos verzoeken daarom gemeenten dringend hen te helpen om dit te voorkomen door de geplande huisvesting voor deze kinderen en jongeren in gemeenten sneller te realiseren. De NVK steunt deze oproep aan gemeenten en heeft die mede ondertekend.

Lees hier de oproep