NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Veldnorm: sneller en makkelijker zorgevaluaties uitvoeren

15 aug 2023Nieuws
Veldnorm: sneller en makkelijker zorgevaluaties uitvoeren

Evaluatie van bestaande zorg is onontbeerlijk om de kwaliteit van zorg op peil te houden en te verbeteren. Zorgevaluaties zorgen ervoor dat je doet wat nuttig is en nalaat wat nutteloos en zelfs schadelijk is. Zorgevaluaties worden sinds 2016 stelselmatig en georganiseerd verricht, onder andere in het kader van subsidieprogramma’s. 

Toch is het een bekende frustratie voor iedereen die betrokken is bij zorgevaluatie: onduidelijkheid en variatie in lokale regels rondom toetsing en dossiervorming. Dit zorgt voor vertraging van zorgevaluaties waardoor kennisvragen langer onbeantwoord blijven. Daarom is het vanaf het begin de doelstelling geweest dat er uniforme procedures zouden komen die passen bij het lage risico van studies waarin bestaande zorg geëvalueerd wordt.

Na 2 jaar hard werken heeft de ZE&GG in samenwerking met alle aanpalende veldpartijen gezamenlijk een Veldnorm ontwikkeld voor artsen die een zorgevaluatie willen gaan uitvoeren. De Veldnorm Toetsing en kwaliteitsborging WMO-plichtige zorgevaluaties is een set van afspraken die artsen gaat faciliteren bij de opstart en uitvoering van zorgevaluaties, waarbij vereenvoudiging en versnelling van dit proces voorop staan. Als projectleider kunt u de aanvraagformulieren hiervoor al bij het schrijven van het onderzoeksplan bij SPIN indienen. 

Meer informatie en de benodigde formulieren vindt u op Veldnorm Toetsing en kwaliteitsborging van zorgevaluaties

Benieuwd naar alle lopende zorgevaluaties? Bekijk onze overzichtskaart.

Bij vragen kunt u contact opnemen met spin@nvk.nl