NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Geneesmiddelentekorten in de kindergeneeskunde

05 okt 2023Nieuws
Geneesmiddelentekorten in de kindergeneeskunde

Het aantal geneesmiddeltekorten in Nederland is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Hierdoor worden kinderarts, apotheker en ouders geconfronteerd met uitdagingen om een geschikt medicijn in de juiste toedieningsvorm en sterkte voor kinderen te vinden.

Oplossingen
KNMP Farmanco biedt informatie over geneesmiddelentekorten en oplossingen. Als geneesmiddelen landelijk niet beschikbaar zijn en het tekort waarschijnlijk langer dan 14 dagen gaat duren, wordt dit gemeld op KNMP Farmanco. Op deze website is te zien welke geregistreerde geneesmiddelen niet beschikbaar zijn, wat hiervan de oorzaak is en wat de verwachte datum is waarop een geneesmiddel weer beschikbaar komt. Ook worden mogelijke oplossingsrichtingen worden vermeld, maar deze zijn niet altijd geschikt voor kinderen door de sterkte of toedieningsvorm van het geneesmiddel of doordat het middel ongewenste hulpstoffen bevat. Ook is het belangrijk dat er wel een doseeradvies beschikbaar is voor het vervangende middel in het Kinderformularium. 

De NVK expertisegroep geneesmiddelen werkt samen met het Kinderformularium, de Special Interest Group Kindergeneeskunde van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers en Farmanco om te borgen dat de geboden alternatieven bij tekorten ook toepasbaar zijn bij kinderen.

In het Kinderformularium is in elke geneesmiddelmonografie een directe link naar de Farmanco website geplaatst, zodat ook kinderartsen beter geïnformeerd zijn over geneesmiddeltekorten. Helaas zijn de oplossingsrichtingen alleen beschikbaar met een abonnement. Daarom is het belangrijk om te weten dat de meeste ziekenhuizen en apotheken een abonnement hebben. Vraag na bij uw ziekenhuis hoe u toegang kunt krijgen of overleg met de apotheek over de oplossingsrichtingen. 

Structurele oplossingen
Verschillende overheidspartijen werken samen om de tekorten te voorkomen en terug te dringen en om de informatievoorziening naar zorgverleners te verbeteren. 

Lees meer:
https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/medicijninformatie-medicijntekorten
https://www.knmp.nl/dossiers/geneesmiddelentekorten