NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Procedure steun NVK-bestuur bij onderzoeksaanvragen

19 jan 2024Nieuws
Procedure steun NVK-bestuur bij onderzoeksaanvragen

In veel (ZonMw) subsidieoproepen voor wetenschappelijk onderzoek of voor implementatieprojecten na onderzoek wordt expliciet gevraagd om steun van de wetenschappelijke (beroeps)vereniging. Met enige regelmaat ontvangt het NVK-bestuur dan ook verzoeken voor het steunen van onderzoek van NVK-leden die bezig zijn met een (voor)aanvraag.

De commissie SPIN doet de beoordeling en ondersteuning van de niet-wmo plichtige zorgevaluatieonderzoeken (te mailen naar spin@nvk.nl). Voor alle verzoeken voor overig onderzoek heeft het NVK-bestuur op advies van de commissie Wetenschap besloten om altijd een ‘Letter of support’ af te geven indien draagvlak bij de relevante secties of gremia is bevestigd en nadat is gecontroleerd of het onderzoek mogelijke knelpunten of conflicten met ander lopende onderzoeken of onderzoeksaanvragen - voor zover bekend bij de NVK - zou kunnen opleveren. De aanvrager die om een Letter of support vraagt bij de NVK, stuurt een dergelijke bevestiging van draagvlak vanuit de sectie bij voorkeur mee met het verzoek evenals de conceptaanvraag (te mailen naar wetenschap@nvk.nl). Na instemming van de NVK-voorzitter ontvangt de aanvrager een Letter of support om bij zijn/haar onderzoeksaanvraag bij te voegen.

Met deze procedure hebben het NVK-bestuur en de commissie Wetenschap ten doel kindergeneeskundig onderzoek te bevorderen en haar leden hierbij te steunen.