NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Wijziging CGS Kaderbesluit

26 jan 2024Nieuws
Wijziging CGS Kaderbesluit

Met ingang van 1 januari 2024 heeft het CGS een aantal wijzigingen doorgevoerd op een aantal onderdelen van het Kaderbesluit en de bijbehorende Toelichting Kaderbesluit. De Federatie heeft de belangrijkste wijzigingen voor medisch specialisten opgesomd (voor het CGS vallen medisch specialisten onder cluster 2), met in cursief de precieze wijzigingen per specialisme. De wijzigingen beslaan met name de maximale onderbrekingsperiode van het specialisme, deskundigheidsbevorderende activiteiten, de externe kwaliteitsvisitatie en de duur van herregistratie.

>> Bekijk de wijzigingen