NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Uitgebreide regeling actieve levensbeƫindiging bij kinderen treedt in werking per 1 februari 2024

01 feb 2024Nieuws
Uitgebreide regeling actieve levensbeƫindiging bij kinderen treedt in werking per 1 februari 2024

In zeldzame gevallen kan het lijden van een kind met een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening zo ondraaglijk worden dat de mogelijkheden van kinderpalliatieve zorg niet toereikend zijn om het lijden te verlichten. In deze gevallen kunnen gesprekken over levenseindebesluiten ontstaan. Voor late zwangerschapsafbreking en voor de groep pasgeborenen (tot 1 jaar) gold al langer een regeling over actieve levensbeëndiging. Recent is deze regeling uitgebreid met de groep kinderen van 1 tot en met 11 jaar. Voluit heet deze regeling nu de Regeling beoordelingscommissie Late Zwangerschapsafbreking, Levensbeëindiging bij Pasgeborenen en Levensbeëindiging Kinderen 1-12 jaar (Regeling LZA-LP-LK1-12).

De doelen van de Regeling zijn het waarborgen van een zorgvuldige en verantwoorde praktijk van de late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging, het bieden van duidelijkheid en rechtszekerheid aan artsen en het zorgdragen voor transparantie en maatschappelijke controle. 

Bij deze groep spreken we niet over euthanasie, omdat kinderen in deze leeftijdsgroepen niet wilsbekwaam zijn om een dergelijke beslissing te nemen. De besluitvorming zal altijd in samenspraak tussen de arts en ouders – en indien mogelijk het kind – worden gemaakt. Leidend bij de besluitvorming is het uitzichtloos en ondraaglijk lijden van het kind.  Komende maanden worden de zorgvuldigheidseisen opgesteld door de beroepsgroep, en wordt scholing en informatie ontwikkeld om professionals en gezinnen goed te informeren en te ondersteunen.

Kijk voor meer informatie op de site van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg