NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Nieuw binnen de NVK: afdeling Jonge Klaren!

01 feb 2024Nieuws
Nieuw binnen de NVK: afdeling Jonge Klaren!

Goed nieuws voor alle jonge klaren: sinds kort is binnen de NVK een afdeling Jonge Klaren opgericht. Op initiatief van de Junior Afdeling heeft het NVK-bestuur besloten tot oprichting van deze afdeling die bestaat uit kinderartsen die minder dan vijf jaar werkzaam zijn als kinderarts en uit bijna-klare aios. De afdeling wil zich onder andere richten op betere informatievoorziening over het regelen van zaken wanneer je net kinderarts bent en ook op het organiseren van een (twee)jaarlijkse (geaccrediteerde) intervisiedag. Daarnaast wil de afdeling Jonge Klaren nauw samenwerken met andere gremia binnen de NVK om specifiek de belangen van jonge klaren te behartigen.

Binnenkort volgt meer informatie, maar heb je alvast ideeën of zou je betrokken willen zijn bij de afdeling, mail dan gerust naar jongeklaren@nvk.nl!